Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki Drukuj

Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki Stoczni Marynarki Wojennej S.A. specjalizuje się w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń elektroniki, łączności oraz uzbrojenia na potrzeby wojska, okrętów Marynarki Wojennej RP a także dla odbiorców cywilnych.


MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE

SEKCJA KONSTRUKCYJNA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI
(produkcja wojskowa)

 • Przeglądy i naprawy zapalników niekontaktowych min morskich.
 • Modernizację testerów do w/w zapalników.
 • Obsługę serwisowa na poziomie OLM (On bard Level Maintenance – serwis pokładowy) zintegrowanego systemu bojowego firmy THALES (SMCS TACTICOS, radar kierowania ogniem STING EO, radar obserwacji okrężnej SEA GIRAFFE).
 • Serwis systemów naprowadzania armat (okręty „Pułaski”, „Kościuszko”, okręty 660M);
 • Konfigurację, konstruowanie i serwis nowych rozgłośni okrętowych.
 • Alarmowe systemy sygnalizacji włamania i napadu (klasa SA.4).
 • Systemy kontroli dostępu.
 • Systemy monitoringu telewizyjnego – TV przemysłowa.
 • Projekty instalacji sieci telefonów automatycznych, bezbateryjnych, telefonii VOIP;
 • Projekty instalacji sieci teleinformatycznych.
 • Opracowywanie i wdrażanie systemów łączności oraz ich integracja, instalacja i uruchamianie urządzeń utajniających i kryptograficznych. Jesteśmy firmą wykonującą prace uruchomieniowe, posiadającą uprawnienia projektowe instalacji urządzeń kryptograficznych na okrętach MW RP.Poza powyższymi systemami w ostatnich latach zostały wykonane opracowania i projekty stanowiące cenny dorobek Wydziału Uzbrojenia i Elektroniki:

 • projekt i wykonanie testerów osprzętu rakietowego urządzenia MZRA-ZU-23-2MR;
 • dokumentacja i wykonanie projektu modernizacji Radiopławy RSU-1D na ORP Orzeł;
 • zrealizowane projekty komutatorów KKR 2/64 i QBN 2/256, które stanowią główny element integrowanych systemów łączności;
 • zrealizowana i kontynuowana seria projektów specjalizowanych interfejsów umożliwiających współpracę środków kryptograficznych w różnej konfiguracji i z różnymi urządzeniami łączności;
 • zrealizowany projekt modernizacji systemu łączności wewnętrznej LISTWIENNICA;
 • zrealizowane projekty wynosów łączności specjalnej (fonicznej) do współpracy z urządzeniami utajniania mowy;
 • zrealizowany projekt zmiany systemu przechwytywania celu na wyrzutni FASTA;
 • zrealizowany projekt systemu kontroli i dowodzenia MCCIS. Opracowana przez Sekcję koncepcja realizacji bezpiecznej transmisji z pełnym wykorzystaniem łącza satelitarnego jest wykorzystywana we wszystkich tego typu systemach instalowanych na okrętach i obiektach lądowych MW RP;

oraz wiele innych, drobnych projektów dla potrzeb MW (zwłaszcza w zakresie systemów łączności specjalnej i kryptografii).Posiadamy uprawnienia do:

 • montażu urządzeń kryptograficznych i transmisji danych instalowanych na okrętach MW;
 • prowadzenia przeglądów niekontaktowych min morskich;
 • obsługi, montażu i konserwacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru EBL 512;
 • projektowania systemów zabezpieczeń technicznych klasy SA1-SA4;
 • integracji systemu alarmowego „SZERSZEŃ”;
 • obsługi serwisowej systemu SMCS Thales;Stanowisko do naprawy zapalników


Komutator KKR2/64


Tester osprzętu rakietowego zestawu MZRA ZU-23-2MR


Radiopława RSU-1D po modernizacji


Testy ciśnieniowe radiopławy


Pulpit sterujący radiopławy


Wnętrze pływaka RSU-1D

Dla odbiorców cywilnych oferujemy następujące usługi:

 • konfiguracja, projektowanie i serwis rozgłośni okrętowych;
 • projektowanie i uruchomienia systemów teleinformatycznych, telefonii stacjonarnej oraz telefonii VOIP;
 • projektowanie systemów monitoringu i kontroli dostępu;
 • projektowanie systemów alarmowych;
 • oraz innych nietypowych systemów na zamówienie (w zakresie informatyki, elektroniki i automatyki).


ZESPOŁY REMONTOWE UZBROJENIA
(produkcja wojskowa)

Remonty i obsługa techniczna uzbrojenia pokładowego na jednostkach Marynarki Wojennej, systemów zakłóceń pasywnych oraz obserwacji technicznej i WRE w tym wyrobów:

 • armat: AK630, AK176, 23-PAM, ZU-23-2, ZU-23-2M, ZU-23-2MR;
 • wyrzutni FASTA 9M32M;
 • trału akustycznego MTA-2, kontaktowego MMTK1 (wraz z przecinakami mechanicznymi);
 • trałów elektromagnetycznych TEM-PE–M oraz INDYK 620;
 • min + zapalników;
 • bomb głębinowych + zapalniki;
 • bloków otwieranych do liny holowniczo-wyrównawczej trału elektromagnetycznego;
 • przegląd techniczny torped: wyrób 238, 238M, 243;
 • przegląd techniczny wyrzutni RBG.

Ponadto:

 • remonty instalacji hydrauliki siłowej w tym siłowniki, pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, rozdzielacze, agregaty pompowe;
 • rewizja zewnętrzna i wewnętrzna zbiorników i instalacji wysokiego ciśnienia do 20 MPa.
 • montaż wyposażenia na jednostkach;
 • przeglądy i naprawa urządzeń dźwigowych i suwnic;
 • naprawa włazów i klap.


Sześciolufowa armata AK630M
Morski Zestaw Rakietowo Artyleryjski ZU-23-2MR

Dla odbiorców cywilnych oferujemy następujące usługi:

 • remonty instalacji hydrauliki siłowej;
 • rewizja zewnętrzna i wewnętrzna zbiorników i instalacji wysokiego ciśnienia;
 • montaż wyposażenia na okrętach Marynarki Wojennej RP;
 • przeglądy i naprawa urządzeń dźwigowych i suwnic;
 • naprawa włazów i klap okrętowych.

Na powyższe usługi Wydział Uzbrojenia i Elektroniki posiada uprawnienia SEP i SIMP.


ZESPOŁY REMONTOWE ELEKTRONIKI
(produkcja wojskowa)

 • instalacja i naprawa urządzeń łączności radiowej;
 • projektowanie, wykonywanie i montaż anten krótkofalowych;
 • instalacja i naprawa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • instalacja systemów łączności satelitarnej;
 • montaż i uruchamianie sieci komputerowych;
 • instalacja aparatury elektronicznej w kasetach i szafach 19";
 • montaż i podłączanie urządzeń elektrycznych i sterowniczych na jednostkach;
 • montaż i podłączanie radarów nawigacyjnych;
 • montaż i naprawa stacjonarnych i ruchomych urządzeń radiolokacyjnych;
 • montaż i naprawa urządzeń hydrolokacyjnych;
 • projektowanie, montaż i naprawa systemów alarmowych klasy SA4;
 • dewiacja kompasów magnetycznych;
 • naprawy i remonty świateł nawigacyjnych (lampy sygnalizacyjne, projektory ksenonowe);
 • naprawa i atestacje kompasów magnetycznych;
 • naprawa i legalizacja elektrycznych przyrządów pomiarowych;
 • montaż i uruchamianie zintegrowanych systemów nawigacyjnych z mapami wektorowymi ECDIS;
 • naprawa i sprawdzanie żyrokompasów, kul żyroskopowych, logów i echosond;
 • instalacja i serwis systemów odbiorczych map synoptycznych;
 • naprawa i sprawdzanie wiatromierzy;
 • naprawa i sprawdzanie sekstantów;
 • naprawa autopilotów;
 • naprawa zegarów i chronometrów.Konsole systemu łączności po zamontowaniu na okręcie


Wyposażanie konsoli na warsztacie


Stanowisko do naprawy i kontroli przyrządów nawigacyjnych


Dla odbiorców cywilnych oferujemy następujące usługi:

 • naprawa i atestacja kompasów magnetycznych;
 • dewiacja kompasów magnetycznych;
 • naprawa i sprawdzanie sekstantów;
 • naprawa i sprawdzanie żyrokompasów, logów i echosond;
 • sprawdzanie kul żyroskopowych;
 • montaż i uruchamianie zintegrowanych systemów nawigacyjnych;
 • naprawa autopilotów;
 • naprawa zegarów i chronometrów okrętowych;
 • naprawa i sprawdzanie elektrycznych przyrządów pomiarowych;
 • modernizacja, projektowanie i serwis eksploatowanych na jednostkach rozgłośni;
 • projektowanie i wykonanie kompletnych systemów alarmowych;
 • wykonanie systemów telewizji przemysłowej (monitoring);
 • montaż sieci teleinformatycznych i telefonicznych;
 • montaż i podłączenie radarów nawigacyjnych;
 • naprawa, instalacja i uruchamianie urządzeń radiowych (radiostacje, odbiorniki, radiotelefony);
 • instalacja systemów łączności satelitarnej;
 • wykonanie kompletnych systemów łączności bezprzewodowej;
 • montaż urządzeń i aparatury elektronicznej w stojakach 19”;
 • montaż i remonty świateł nawigacyjnych (lampy sygnalizacyjne, projektory ksenonowe);
 • montaż i podłączenie urządzeń elektrycznych i sterowniczych na jednostkach;
 • naprawa i sprawdzanie wiatromierzy.

Uprawnienia:

 • Świadectwo autoryzacji firmy Rohde&Schwarz w zakresie montażu, instalacji i uruchamiania radiostacji serii XK2000 i XT400 oraz odbiorników serii EX800 w morskich systemach łączności.
 • Uprawnienia serwisowe firmy AMPLIDAN A/S w zakresie rozgłośni okrętowych.
 • Świadectwo autoryzacji – integratora systemu „Szerszeń”.
 • Certyfikat na obsługę, montaż i konserwację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru EBL512.
 • Certyfikat na programowanie systemu alarmowego ATS MASTER.
 • Pełne uprawnienia serwisowe na obsługę radarów BRIDGE MASTER (dla potrzeb MW RP).
 • Świadectwa PRS w zakresie oferowanych usług.


SEKCJA KONSTRUKCYJNA - UT

 • Konfiguracja, konstruowanie i serwis nowych rozgłośni okrętowych.
 • Modernizacja i serwis eksploatowanych na okrętach rozgłośni okrętowych.
 • Montaż systemów łączności taktycznej LINK 11.
 • Konfiguracja i serwis zintegrowanych systemów radiokomunikacyjnych na okrętach RP.
 • Projektowanie, montaż i obsługa techniczna systemów łączności specjalnej (kryptograficznej).
 • Obsługa serwisowa na poziomie OLM (On board Level Maintenance – serwis pokładowy) zintegrowanego systemu bojowego firmy THALES (SMCS TACTICOS, radar kierowania ogniem STING EO, radar obserwacji okrężnej SEA GIRAFFE).
 • Serwis systemów naprowadzania armat (okręty „Pułaski”, „Kościuszko”, Okręty 660M).
 • Remont i serwis zapalników elektronicznych do min morskich niekontaktowych.
 • Modernizacja testerów do w/w zapalników.
 • Wykonywanie dokumentacji montażowo – instalacyjnej Systemu Rozpoznania „Swój – Obcy” (IFF).
 • Modernizacja, naprawa i projektowanie:
  - Alarmowych systemów sygnalizacji włamania i Napadu.
  - Systemów Bojowych Walki Radioelektronicznej - WRE.
  - Systemów Kontroli Dostępu.
  - Systemów Monitoringu Telewizyjnego – Telewizji Przemysłowej.
  - Systemów Sygnalizacji Pożaru (w przyszłości po dodatkowym przeszkoleniu).
  - Sieci odbiorczej RTV.
 • Projektowanie instalacji sieci:
  - telefonów automatycznych i bezbateryjnych.
  - teleinformatycznych (LAN, WAN, instalacje VOIP).
 • Remont i modernizacja zestawów rakietowych na armatach MZRA ZU-23-2MR.
 • Wykonanie testera Zestawu Rakietowego montowanego na armatach MZRA ZU-23-2MR.
 • Wykonanie pakietów Zestawu Rakietowego montowanego na armatach MZRA ZU-23-2MR>
 • Modernizacja układu sygnalizacji i przechwycenia celu wyrzutni „FASTA” i innych wyrzutni pocisków kierowanych („STRZAŁA”, „GROM”).
 • Projektowanie instalacji oraz uruchomienie systemu MCCIS (Maritime Command and Control Information System), BFEM66 (Battle Force E-mail).


Oferta Sekcji Konstrukcyjnej Osrodka Uzbrojenia i Elektroniki
w zakresie prac związanych z tematami dotyczącymi projektu 621 (GAWRON).

 • Opracowanie założeń technicznych, konsultacje z właściwymi przedstawicielami Marynarki Wojennej oraz wykonanie projektów integracji systemów:
  - łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
  - sieci teleinformatycznych,
  - systemów zabezpieczeń technicznych (instalacji alarmowej, kontroli dostępu i monitoringu),
  - systemu nawigacji.
 • Projektowanie i wykonanie znacznej części urządzeń wchodzących w skład w/w systemów.
 • Projektowanie i uruchamianie systemów bezpiecznej łączności satelitarnej.

Opracowane przez Sekcję Konstrukcyjną Osrodka Uzbrojenia i Elektroniki rozwiązanie problemu realizacji szyfrowanej transmisji satelitarnej zostało przyjęte przez Marynarkę Wojenną jako standard dla systemów MCCIS instalowanych na okrętach oraz obiektach lądowych. Działające instalacje szyfrowanej transmisji satelitarnej dla potrzeb systemu MCCIS zainstalowano i uruchomiono na okrętach ORP „Kościuszko” i ORP „Hydrograf”.


ZESPOŁY REMONTOWE UZBROJENIA
ZESPÓŁ REMONTOWY SPRZĘTU UZBROJENIA – Z1

 • Remonty i obsługa techniczna uzbrojenia pokładowego na jednostkach MW, systemów zakłóceń pasywnych oraz obserwacji technicznej i WRE, w tym:
  - armaty AK 630, AK 176, 23-PAM, ZU-23-2MR, AK 176M, AK 630M, 25mm armata 2M-3M;
  - wyrzutnia rakiet, FASTA, WNP-81 „Jastrząb”;
  - torpedy elektryczne 238, 238M, tlenowa 243;
  - trał akustyczny MTA-2, kontaktowy MMTK1 + przecinaki mechaniczne, trał elektromagnetyczny TEM-PE-M, INDYK 620;
  - przeglądy min + zapalniki;
  - bomby głębinowe + zapalniki;
  - blok otwierany do liny holowniczo-wyrównawczej trału elektromagnetycznego;/li>
 • Remonty instalacji hydrauliki siłowej w tym: siłowników, pomp hydraulicznych, silników hydraulicznych, rozdzielaczy./li>
 • Wykonywanie nowej i remonty instalacji pneumatycznych do 20 MPa./li>
 • Montaże wyposażenia na okrętach MW i jednostkach cywilnych./li>
 • Remonty:
  - komór amunicyjnych, żurawików i podnośników amunicyjnych
  - celowników dzienno-nocnych KONDENSOR (AK176, AK 176M)
  - celowników PMK 453 (AK 176, AK 176M)
  - celowników typ 121 (AK 176, AK 176M)
  - systemów zraszania i zatapiania komór amunicyjnych armat AK 176, AK 176M, AK 630, AK 230
  - wyrzutni KT 138E
  - wyrzutni PK 16
  - urządzeń załadowczych do torped okrętów podwodnych
  - urządzeń załadowczych do rakiet wyrzutni KT 138
  - układów hydraulicznych i pneumatycznych uzbrojenia okrętów typu „PERY” (fregaty)
  - wyrzutni rakiet MK 13
  - 30mm armata MK 15
  - 75mm armata MK 75/li>
 • Obsługa bieżąca i montaż – 12,7mm WKM-B, WKM-Bm/li>
 • Obsługa systemu SMCS z armatami AK630, AK 176, wyrzutni RBS


ZESPÓŁ REMONTOWY BRONI PODWODNEJ - Z2

 • Remonty i przeglądy:
  - torped i podzespołów
  - wyrzutni torpedowych okrętów podwodnych i nawodnych
  - bomb i min morskich
  - wyrzutni rakietowych bomb głębinowych (ORP „Kaszub”)
  - podajników dosyłowych
  - kabli trałowych
  - peryskopów
  - sprężarek wysokociśnieniowych
  - układy hydrauliczne
  - bezpieczników acetylenowych
  - systemów wysokiego ciśnienia powietrzne
 • Przygotowanie zbiorników do rewizji.


ZESPOŁY REMONTOWE ELEKTRONIKI
ZESPÓŁ REMONTOWY SPRZĘTU NAWIGACYJNEGO I HYDROLOKACYJNEGO - Z3

Fregaty

 • Naprawy i atestacje:
  - żyrokompasy + wystawianie świadectw sprawdzenia
  - logi + mile pomiarowe
  - sprzęt meteorologiczny
  - echosondy
 • Naprawy:
  - stacje pogody
  - GPS-y
  - mapy elektroniczne
  - stacje hydrolokacyjne
  - autopiloty
 • Instalacje i serwis:
  - sieci LAN
  - systemy RTV
 • Dewiacje

Okręty podwodne (typu Kobben i Orzeł):

 • Naprawy:
  - MSI ( system kierowania ogniem )
  - autopilot
  - sonar PSU
  - sonar EDO
  - sonar VELOX
  - peryskopy
  - GPS-y
  - Kikki ( mapa nawigacyjna )
  - COINS ( stół nawigacyjny )
  - główne przetwornice zasilające statyczne okrętowe
  - hydrotelefony UT2000
  - systemy akwizycji i przekazywania danych RTU
 • Naprawy i atestacje:
  - echosondy
  - logi
  - żyrokompasy

Pozostałe jednostki MW:

 • Sprawdzenie i atestacja kul żyroskopowych.
 • Naprawa:
  - zegarów i sekundomierzy okrętowych
  - kolumn kompasowych ( optyka )
  - systemu przekazywania i translacji – OP Orzeł
 • Przeglądy okresowe żyrokompasów.
 • Naprawa i atestacja kociołków kompasów magnetycznych ( uprawnienia PRS ).
 • Naprawa i przeglądy central zegarowych Chronopuls.
 • Wzorcowanie przyrządów kontrolno – pomiarowych.
 • Remont i sprawdzenie sprzętu metrologicznego (uprawnienia PRS).


ZESPÓŁ REMONTOWY SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI SPECJALNEJ I RADIOLOKACYJNEJ - Z4

ZESPÓŁ REMONTOWY SPRZĘTU RADIOWEGO I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI - Z5

Fregaty

 • Naprawy:
  - nadajników radiowych KF: AN/URT-23B,D,E;
  - odbiorników radiowych KF: R-1051/URR,R-2368/URR,EK895;
  - radiostacji KF: XK2500,Sailor 4000 GMDSS;
  - radiostacji VHF/UHF: AN/WSC-3,XT452,URC-200;
  - radiotelefonów VHF: RT-150,ICOM M-503,Kenwood TK-862,TK-380;
  - systemów kierowania ogniem: MK-92,konsola WCC-1,konsola OJ-194, komputer AN/UYK-1,komputer AN/UYK-20,komputer AN/UYK-43;
  - stacje radiolokacyjne: AN/SPS-49,AN/SPS-55,STIR;
  - systemów walki radioelektronicznej: AN/SLQ-32,konsola OJ-446;
  - systemów rozpoznawczych: IFF MK XII;
  - radarów nawigacyjnych: Bridge Master,Furuno;
 • Naprawa i modernizacja
  - systemów antenowych: AN/URA-38,AN/SRA-49(modernizacja i serwis),AN/SRA-56,AAD-10
  - systemów transmisji danych: MHS Aramis,SAS,TADPOLE,Link11,Broadcast,
  - QBN2/256(produkcja i serwis),MCCIS(produkcja i serwis);
  - systemów łączności wewnętrznej: System Łączności Bezprzewodowej(produkcja i serwis),1MC,5MC,6MC,21MC,26MC,29MC,32MC,h-200/U,LS-518A,LS-519/SIC,system łączności bezbateryjnej, centrala telefoniczna;

Okręty podwodne (typu Kobben i Orzeł):

 • Naprawy:
  - odbiorników radiowych VLF/KF: R-3050,GS7210;
  - radiostacji KF: GRC-950DX/R;
  - radiostacji UHF: RT-1217, MR-509;
  - radiotelefonów VHF: ICOM M-601;
 • Naprawy i modernizacje:
  - systemów transmisji danych: TADPOLE,Broadcast,RCS-446;
  - systemów łączności wewnętrznej: PhonTech UVB;

Pozostałe jednostki MW RP i WP:

 • Naprawy:
  - nadajników radiowe KF: R-140, R-632, R-654;
  - odbiorniki radiowe KF/UKF: R-155, R-160, R-678, R-680, EKD, REV, UREV, EK895, EK896;
  - radiostacje KF: R-615, R-617, XK2000, RR3907, RR3909;
  - radiostacje VHF/UHF: R-619, R-625, RS-6115, XT452, XD452, MR-509, RSU-1D
  - radiotelefony VHF: FM-309, FM-3302, FM-3307, RT-150, RT2048;
  - radionamierniki: JU-70;
  - radary nawigacyjne: SRN, Racal-Decca, Furuno;
  - systemy kierowania ogniem: MR-104, MR-123, Rangout, Harpun, Wimpel, Klon, FUT;
 • Naprawa i modernizacja:
  - systemy antenowe: AAD,KKK-20;
  - systemy transmisji danych: MHS Aramis, TADPOLE, Broadcast, KKR2/64 (produkcja i serwis), QBN2/256(produkcja i serwis), NEMAS, Link11, MCCIS (produkcja i serwis);
  - systemy łączności wewnętrznej: Kasztan, Listwiennica, P-420, SPU-7, KTK-7, RM6102, RD100, Skowronek, AMPLIDAN(autoryzowany serwis), telefony bezbateryjne, centrale i aparaty telefoniczne;
  - system analizy sygnałów radiowych: WINSAMP(produkcja i serwis);


Kontakt

Tel. 058 621 81 56 wew. 2944, 2820
Tel. kierownik: 058 621 89 32; 058 626 23 44
Fax: 058 621 89 32; 058 626 23 44

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. W tym celu zapoznaj się z opisem dot. polityki plików cookies, klikając na niebieską ikonkę obok, lub tutaj

Akceptuje ciasteczka na tej stronie / I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information